Hoe wordt u Touch of Matrix therapeut

Een Touch of Matrix opleiding is geschikt voor iedereen met een interesse in de methodiek. Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen zijn eigen persoonlijkheid en talenten kwijt kan in de Touch of Matrix opleiding binnen ons opleidingscentrum.

 • Volg de 3-daagse basisopleiding van Touch of Matrix.
 • Volg de module ‘Inspiratie’ en daarna de module ‘Updates’.
 • Neem deel aan de therapeutentraining en zorg dat u het boek gelezen heeft.
 • Belangrijk om te weten is dat er in ons opleidingstraject minimaal 4 maanden tussen deelname aan de basisopleiding en de therapeutentraining moet zitten.
 • Twintig verslagen van behandelingen moeten gedocumenteerd worden. Download hier een voorbeeld.
 • Voor mij en voor uzelf is het fijn om progressie te zien. Daarom adviseer ik de verslagen te verspreiden over het hele traject.
 • Meldt u aan voor een vaardigheidstest en lever uiterlijk een week voor aanvang de verslagen digitaal in. Bij deelname worden de verslagen besproken, u behandelt een cliënt en is er een beoordelings- en evaluatiegesprek.
 • Tussen de therapeutentraining en de vaardigheidstest mogen niet meer dan 15 maanden zitten.
 • Wanneer de vaardigheidstest behaald is, wordt er een licentieovereenkomst getekend. Hierin wordt vastgelegd dat u de naam Touch of Matrix mag gebruiken om uzelf te profileren als therapeut.
 • Daarmee conformeert u zich ook aan het eemaal per jaar deelnemen aan een nascholingsdag. Kijk hiervoor in onze agenda.
 • Een jaar na registratie is het mogelijk voor een therapeut om, indien men voldoet aan bepaalde eisen, de A-status te behalen. 
 • Iedere therapeut ontvangt in januari een factuur zijnde licentiekosten voor dat jaar. In 2016 zal dat 135 euro inclusief btw zijn. Daarin zijn de kosten voor de verplichte deelname aan een nascholingsdag opgenomen en een vergoeding voor het gebruik van de naam Touch of Matrix zoals vastgelegd in de met de therapeut afgesloten overeenkomst.

Intake

Veel therapeuten maken gebruik van een intakeformulier inclusief Informed Consent. U kunt hier klikken om het intakeformulier te downloaden zoals Günther die gebruikte.

 

Goed om te weten

 • Elke therapeut moet jaarlijks deelnemen aan een van onze nascholingsdagen. Bij niet verschijnen op een van de nascholingsdagen vervalt het therapeutschap en wordt de toestemming voor het gebruik van de Touch of Matrix-naam automatisch ingetrokken.
 • Het Touch of Matrix opleidingscentrum behoudt zich het recht alle therapeuten in de loop der jaren opnieuw op te roepen voor een vaardigheidstest.
 • Touch of Matrix heeft het recht het therapeutschap en het daarbij behorende recht op gebruik van de naam direct in te trekken wanneer de therapeut handelt in strijd met het protocol of wanneer deze moedwillig blijk geeft zich niet te willen houden aan het Touch of Matrix gedachtegoed.
 • Touch of Matrix behoudt zich te allen tijde het recht de voorwaarden met betrekking op het therapeutschap bij te stellen en/of aan te scherpen.
 • Touch of Matrix behoudt zich het recht voor incidenteel, met onderbouwing, af te wijken van de voorwaarden.